juli 5, 2023

Wet transparantie turboliquidatie 15 november 2023 van kracht!

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op jouw bedrijf. Daarom willen we je graag informeren over de recente wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot de ontbinding van BV´s. Vanaf 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking.

Wees op tijd!

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Binnen 24 uur alles in huis!

Veranderingen in de turboliquidatie procedure

De turboliquidatie, waarbij een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden zonder vereffening, heeft altijd al de nodige vragen opgeroepen. Vooral in gevallen waarin de rechtspersoon schulden achterlaat, worden schuldeisers geconfronteerd met een situatie waarin de schuldenaar niet langer bestaat. Dit bemoeilijkt hun juridische stappen om hun vorderingen te innen. Om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, heeft de overheid besloten om de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.

Met de nieuwe wetgeving wordt het bestuur van een rechtspersoon verplicht om bepaalde stukken openbaar te maken door deze te deponeren bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.. Deze stukken bevatten financiële verantwoording van het bestuur. Daarnaast moet het bestuur de schuldeisers schriftelijk op de hoogte stellen van deze deponeringen. Hierdoor krijgen schuldeisers de mogelijkheid om kennis te nemen van de ontbinding en de financiële gegevens van de rechtspersoon in te zien. Iets wat nu vaak niet het geval is.

Indien er gronden zijn om te vermoeden dat de verantwoordingsverplichting niet is nageleefd, kunnen schuldeisers met machtiging van de kantonrechter inzage krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon. Dit zorgt ervoor dat schuldeisers beter geïnformeerd zijn en indien nodig passende maatregelen kunnen nemen.

Wilt u nog gebruik maken van de oude simpelere wetgeving, zorg er dan voor dat u voor 15 november ontbindt. De snelste manier is via onze intake, u heeft dan binnen 24 uur alles in huis.

Gevolgen voor bestuurders

Daarnaast introduceert de nieuwe wetgeving ook de mogelijkheid om bestuurders via civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Dit kan gebeuren als bestuurders niet hebben voldaan aan de deponeringsverplichting, doelbewust schuldeisers hebben benadeeld voorafgaand aan de ontbinding, of herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij ontbindingen zonder baten of faillissementen waarvoor hen een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt

Het is echter belangrijk om op te merken dat, voor zover bekend, de KvK nog geen wijzigingen heeft doorgevoerd in hun processen en procedures met betrekking tot de ontbinding van rechtspersonen.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.