december 26, 2023

Werkmaatschappij opheffen, 8 zaken waar je rekening mee moet houden!

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Het opheffen van een Nederlandse werkmaatschappij  is een proces dat zorgvuldig en volgens wettelijke richtlijnen moet worden uitgevoerd. Hier zijn enkele belangrijke punten waarop je moet letten. Elk punt wordt uitgebreid beschreven.

De besluitvorming

Het proces begint met een formeel besluit van de aandeelhouders of directie om de werkmaatschappij op te heffen. Dit besluit moet worden vastgelegd in een officiële notulen of besluitvormingsdocument. Zorg ervoor dat alle relevante personen (zoals aandeelhouders of bestuursleden) dit besluit goedkeuren en ondertekenen.

Een dergelijk besluit kan in veel gevallen zowel buiten vergadering als in een vergadering plaatsvinden.

Financiële afwikkeling

Een belangrijke stap is het opmaken van een eindbalans en het vereffenen van alle schulden en vorderingen. Eventuele schulden moeten eerst betaald worden voordat eventuele resterende middelen onder de aandeelhouders verdeeld kunnen worden.

Het is raadzaam om een accountant of financieel expert in te schakelen om te zorgen voor een correcte financiële afhandeling. Vergeet ook niet dat je nog een finale VPB aangifte moet doen over het jaar waarin de werkmaatschappij is ontbonden.

De Kamer van Koophandel

Wil je een werkmaatschappij opheffen? Dan moet dit worden gemeld bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit houdt in dat de inschrijving van de onderneming in het Handelsregister moet worden beëindigd. Dit doe je door middel van formulier 17a. Let wel, wanneer jij een turboliquidatie uitvoert stelt de KvK aanvullende aan bestuurders en aandeelhouders waar je rekening mee moet houden.

De Belastingdienst

Heb jij eenmaal de Kamer van Koophandel geïnformeerd, dan wordt de Belastingdienst automatisch op de hoogte gebracht. Zorg er daarom voor dat alle belastingzaken, zoals de eindafrekening van de vennootschapsbelasting, BTW en eventuele andere belastingen, in orde zijn. Het is verstandig om een belastingadviseur te raadplegen voor een correcte afhandeling van belastingzaken.

Andere belanghebbenden

Informeer klanten, leveranciers, werknemers en andere belanghebbenden over de opheffing van de werkmaatschappij. Zorg voor een duidelijke communicatie over wat de opheffing betekent voor lopende contracten, bestellingen of dienstverlening.

Personeel

Als er werknemers in dienst zijn, moeten hun rechten en eventuele afvloeiingsregelingen correct worden afgehandeld. Denk aan zaken zoals uitbetaling van salaris, vakantiegeld, en het nakomen van eventuele afspraken in arbeidsovereenkomsten of CAO’s.

Archivering & bewaarplicht

Na opheffing van de werkmaatschappij blijft er een wettelijke bewaarplicht voor de administratie, meestal voor een periode van zeven jaar. Zorg dat alle belangrijke documenten, zoals financiële administratie, contracten en personeelsdossiers, correct worden gearchiveerd.

Risico’s en Aansprakelijkheid

Aan het verkeerd opheffen van een werkmaatschappij kleven grote nadelen. Wees je bewust van mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten, ook na opheffing van de werkmaatschappij. Het kan verstandig zijn om advies in te winnen over hoe je risico’s kunt minimaliseren.

Elk van deze stappen vereist zorgvuldige aandacht en, in sommige gevallen, de inzet van experts zoals belastingadviseurs en juristen. Het is belangrijk om geen stappen over te slaan en ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen wordt voldaan. Op die manier vermijd je de risico’s. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.