november 18, 2022

Wat gebeurt er met de 18K gestort kapitaal?

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Een veel gestelde vraag is wat er gebeurt er met de 18K gestort kapitaal wanneer een BV wordt ontbonden. Hier bestaat heel veel onduidelijkheid over. Waar mogelijk scheppen wij een beetje licht in deze duisternis door drie scenario’s voor u uit te werken die duidelijk maken wat er met de 18.000 moet gebeuren. Maar eerst een stukje uitleg.

Wat is gestort kapitaal?

Onder gestort kapitaal wordt verstaan, het bedrag dat aandeelhouders initieel hebben betaald voor de aandelen van een besloten vennootschap. Dit bedrag is vervolgens in de BV ‘gestort’ door middel van een overschrijving. Dit kapitaal kan vervolgens door de BV gebruikt worden om zaken van te betalen. Kortom hiermee start je een BV, en daarom wordt het ook wel startkapitaal genoemd.

Waarom hebben oude BV’s 18.000 gestort (start)kapitaal?

Voorheen werd de €18.000 gebruikt als een soort veiligheidsbarrière voor het starten van een onderneming. Met de dit kapitaal wist je zeker dat de eerste rekeningen zonder problemen betaald konden worden. Een BV ging daarmee niet direct failliet.
Sinds 2012, met de komst van de zogenaamde Flex B.V., is het niet langer nodig om €18.000 in de BV te storten. Het minimumbedrag is toen losgelaten.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Direct opheffen Maak een afspraak

Wat gebeurt er met de 18K gestort kapitaal bij ontbinding?

Die 18K is destijds door de aandeelhouder(s) gestort in de hoop dat er winst ontstaat. Wij gaan er in deze scenario’s vanuit dat schulden zijn betaald, inclusief opheffingskosten, en vorderingen zijn geïnd. Dan is er alleen nog een banksaldo met daarbij een winstreserve en aandelenkapitaal op de balans. Er zijn in dit geval 3 scenario’s.

Scenario 1: Er is een positieve winstreserve.

Dan wordt de winstreserve dividend en deze belandt uiteindelijk bij de DGA in zijn box 2 (het is wat complexer omdat de BV nog dividendbelasting moet afdragen, maar die mag later weer worden verrekend). Het gestorte kapitaal gaat in zijn geheel terug naar de aandeelhouder, uiteraard zonder verdere belastingen.

Scenario 2: er is een negatieve winstreserve die kleiner is dan het aandelenkapitaal.

Dan heeft de DGA pech: hij krijgt alleen terug wat er nog in kas zit. Het verlies kan later nog wel worden verrekend (zie volgende punt).

Scenario 3: er is geen geld meer in de B.V..

Dan heeft de DGA echt pech: hij krijgt zijn aandelenkapitaal niet terug. Hij mag later dit verlies verrekenen in de InkomstenBelasting en krijgt dan nog ruim een kwart terug als korting in Box 1. Zie deze link.
Maar let op!

Er is nogal wat DGA’s die bij de oprichting 18K gestort hebben gekregen van ABN of Fortis die de dag erna er weer is afgehaald. Dat wordt dan administratief een lening van de DGA, meestal opgevoerd als saldo rekening courant waarover heel wat adviseurs vaak 4% aan toevoegen elk jaar als rente. Dit levert DGA’s vaak een onplezierige verrassing op om te merken dat er nog zoveel schuld is.

In dit geval moet die rekening courant schuld wel degelijk eerst te worden afgelost. Soms hoeft dat niet fysiek, maar kan daarvoor ook de 18K aandelen kapitaal terugstorting worden gebruikt.

Meer informatie over opheffen met 18.000 startkapitaal?

We hopen dat bovenstaande een antwoord heeft gegeven op de vraag wat er met gestort kapitaal moet gebeuren wanneer een BV wordt ontbonden. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.