januari 19, 2024

Voor~ & nadelen van een turboliquidatie, dit moet je weten.

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Bij ondernemerschap staat efficiëntie vaak centraal. Een van de methodes die deze efficiëntie belichaamt is de turboliquidatie. Dit artikel duikt diep in de essentie van wat een turboliquidatie is en onderzoeken we de voor- en nadelen van deze snelle liquidatie methode. We belichten de situaties waarin het toepasbaar is en bespreken ook de gevallen waarin het wellicht niet de beste optie is.

Dit artikel biedt verder een grondige analyse van turboliquidaties, gericht op zowel de juridische als praktische aspecten, en dient als een essentiële gids voor iedere ondernemer of bestuurder die overweegt deze route te nemen. 

De voor~ en nadelen van een turbo worden samengevat in onderstaande tabel. Elk voordeel en elke nadeel wordt uitgebreid toegelicht. Wilt u meer informatie? Maak dan een afspraak.

 

Voordelen Nadelen
Turbo Snel 🔴Je moet schuldeisers informeren
Voordelig (als je alles op orde hebt) 🔴Je moet een verklaring afleggen
Relatief eenvoudig 🔴Je moet alle jaarrekeningen deponeren
🔴Tijdsdruk
🔴Duur (als je het niet op orde hebt)
🔴Risico op bestuursaansprakelijkheid
🔴Risico op een boete
🔴Risico op een bestuursverbod
🔴Risico op een celstraf

 

Maar wat is een turboliquidatie eigenlijk?

Het woord turboliquidatie (ook wel “turbo”) bestaat uit twee delen: ‘turbo’ en ‘liquidatie’. Met het woord turbo wordt in deze woordcombinatie verwezen naar de snelheid van handelen. Met het woord liquidatie wordt in deze woordcombinatie verwezen naar een bedrijfsbeëindiging. Je kan daarmee de vraag wat is een turboliquidatie beantwoorden: “Een turboliquidatie is een snelle bedrijfsbeëindiging en wordt in Nederland onder voorwaarden toegepast om verschillende juridische entiteiten zoals een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting, coöperatie of vereniging te beëindigen. 

Wanneer kan een turboliquidatie plaatsvinden?

Echter, een turboliquidatie kan niet zomaar plaatsvinden. Sinds de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet je als bestuurder voldoen aan meer voorwaarden om een snelle liquidatie uit te kunnen voeren, maar daarover later meer. 

Voordat er überhaupt een turbo kan plaatsvinden moet je een analyse maken van de balans van de besloten vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden kan er wel en onder bepaalde voorwaarden kan er geen snelle liquidatie plaatsvinden. Deze voorwaarden bespreken we eerst zodat we weten wanneer een turboliquidatie kan plaatsvinden.

👍🏻 De balans heeft geen activa en geen passiva

De ideale situatie om een turboliquidatie uit te voeren is wanneer een besloten vennootschap geen activa en geen passiva meer heeft. De balans is in dit geval leeg. Er zijn geen activiteiten meer, er zijn geen bezittingen, er zijn geen vorderingen, er valt geen geld meer te verdelen en er zijn geen schuldeisers. In deze situatie kan je een besloten vennootschap, mits je kan voldoen aan de voorwaarden van de wet transparantie turboliquidatie, middels een turbo beëindigen.

⚠️👍🏻 De balans heeft geen activa en wel passiva

Een minder ideale situatie waarbij een turboliquidatie kan plaatsvinden is wanneer er geen activa meer op de balans staan, maar er nog wel passiva zijn. Ofwel, de BV heeft geen bezittingen meer maar nog wel schulden. Hierbij moet je er rekening mee houden dat je o.a. tijdens het proces alle schuldeisers moet informeren. Dit is wettelijk verplicht sinds de invoering van de tijdelijke wet transparantie.

In veel gevallen is een turboliquidatie minder aantrekkelijk en kan er beter een reguliere liquidatie plaatsvinden. De aanwezigheid van schulden, in combinatie met andere nadelen, geven vaak deze doorslag.

⚠️👍🏻 De balans heeft wel activa en geen passiva

Wanneer een balans alleen nog maar bezittingen laat zien en verder geen schulden, dan is een turboliquidatie mogelijk in veel gevallen. Hier zit wel een extra handeling aan. De bezittingen dienen eerst uitgekeerd te worden aan de aandeelhouder(s). Is dat eenmaal gedaan, dan is de BV leeg en kan je hem via de snelle liquidatie ontbinden.

Om duidelijk te maken waarom je eerst moet uitkeren alvorens te ontbinden. Stel, er staat nog een huis op de balans van een besloten vennootschap en je ontbindt de BV. Dan bestaat de besloten vennootschap na ontbinding niet meer en heeft het huis juridisch gezien geen eigenaar meer. De besloten vennootschap was tenslotte eigenaar van het huis en de DGA is weer eigenaar van de BV. Om dit te voorkomen moeten eerst alle bezittingen van een balans zijn alvorens er een snelle liquidatie plaats kan vinden.

⚠️👎🏻De balans heeft en activa en passiva

Als de balans van een BV zowel bezittingen als schulden laat zien, dan is een turboliquidatie vaak niet mogelijk. Afhankelijk van de verhouding van de activa en passiva wordt er meestal een liquidatie uitgevoerd of een faillissement aangevraagd.

De balans heeft meer activa dan passiva

Wanneer een balans zowel bezittingen heeft als schulden en de bezittingen meer waard zijn dan de schulden, dan kan er een liquidatie plaatsvinden. Dit is een uitgebreider proces waarbij er vereffend moet worden.

De balans heeft meer passiva dan activa

Heeft een besloten vennootschap meer schulden dan bezittingen en is er geen mogelijkheid meer om het bedrijf voor te zetten? Dan is een faillissement aanvragen vaak de enige uitweg. In sommige gevallen kan dit afgewend worden door een liquidatie buiten faillissement, maar dit is alleen mogelijk als de schuldeisers instemmen met een liquidatie. 

Wat zijn de voordelen van een turboliquidatie?

Nu we weten wat een turboliquidatie is en wanneer deze kan worden toegepast (en wanneer niet) is het tijd om te kijken naar de voor~ en nadelen. De voordelen die wij zien zijn (in één zin) dat een turboliquidatie snel, voordelig en relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd. Hieronder leggen we uit waarom.

✅Turbo Snel

Onmiskenbaar het grootste voordeel aan een turboliquidatie is dat hij heel snel uitgevoerd kan worden. Voldoet de balans aan de voorwaarden die we eerder hebben besproken, dan kan een turbo zonder meer plaatsvinden. Maar, lees eerst en vooral de nadelen van een turboliquidatie door, want alleen een balans die voldoet aan de voorwaarden van een turbo is sinds de wet transparantie turboliquidatie niet meer voldoende. Het kan daarom snel, maar wel alleen als je alles op orde hebt.

✅Voordelig (als je alles op orde hebt)

Een ander voordeel van het uitvoeren van een turboliquidatie is dat het relatief weinig kost. Zoals we laten zien in het artikel ‘wat kost het opheffen van een BV’ kan je een turboliquidatie al vanaf €289 uit laten voeren. Met enkele uren aan speurwerk, een gezond verstand en enige juridische kennis kan het zelfs gratis (als je de uren die je er insteekt tegen €0 per uur rekent). Echter, heb je niet alles op orde en moet jij bijvoorbeeld al je jaarrekeningen over de afgelopen jaren nog opmaken, dan kan een turboliquidatie een dure aangelegenheid worden en is een liquidatie in veel gevallen een voordelig alternatief.

✅Relatief eenvoudig

Een turboliquidatie hoeft niet per se moeilijk te zijn en is ten opzichte van de liquidatie van een BV relatief eenvoudig. In het gunstigste geval bestaat de turbo uit de analyse van een balans, het opmaken van alle jaarrekeningen, het tekenen van een aandeelhoudersovereenkomst, formulier 17a, een verklaring voor het ontbreken van baten en een begeleidende brief aan de Kamer van Koophandel. Echter, een groot deel van de BV’s bevindt zich niet in deze gunstigste situatie waarmee het proces minder eenvoudig wordt.

Wat zijn de nadelen van een turboliquidatie?

Maar kleven er ook nadelen aan een turbo? Het antwoord daarop is ja. Sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is het stukken minder aantrekkelijk geworden om een besloten vennootschap snel te liquideren. Een opsomming van deze nadelen vindt je hieronder. Verderop in dit artikel leggen we per punt uit waarom wij dit als een nadeel zien en waarom een reguliere liquidatie steeds vaker een veel logischere weg is om te bewandelen bij het opheffen van een BV. De nadelen zijn:

 • Je moet schuldeisers informeren
 • Je moet een verklaring afleggen
 • Je moet alle jaarrekeningen op orde maken én deponeren
 • Tijdsdruk (bovenstaande moet allemaal binnen 14 dagen na ontbinding)
 • Het kan een dure aangelegenheid zijn
 • Risico op bestuursaansprakelijkheid
 • Risico op een boete
 • Risico op een bestuursverbod
 • Risico op een celstraf

🔴Je moet schuldeisers tijdig informeren

Heeft de besloten vennootschap nog schulden dan is weliswaar een turboliquidatie mogelijk, maar die heeft wel als voorwaarde dat je schuldeisers middels een (aangetekende) brief, binnen 14 dagen na ontbinding, moet informeren over de snelle liquidatie van de BV.

Deze wettelijke maatregel is er ter voorkoming van zogenaamde “plof BV’s”. De term “plof” verwijst naar een situatie waarbij de BV wordt gebruikt voor malafide doeleinden. Een “plof BV” wordt vaak opgericht met als enige doel het uitvoeren van illegale activiteiten, zoals belastingontduiking, witwassen of het ontduiken van schulden.

🔴Je moet een verklaring voor het ontbreken van baten afleggen

Sinds de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking is getreden dien je als bestuurder van een besloten vennootschap een verklaring af te leggen waarom er geen baten meer op de balans staan. Deze verklaring dien je te deponeren.

Deze wettelijke maatregel is er ook ter voorkoming van malafide praktijken en moet schuldeisers meer inzicht geven in de redenen waarom een besloten vennootschap is opgehouden te bestaan.

🔴Je moet al je jaarrekeningen op orde maken en deponeren

Nog een gevolg van de wetgeving die 15 november 2023 in werking is getreden is dat een bestuurder verplicht is om alle jaarrekeningen op orde te maken en te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Nu is dit geen nadeel als een besloten vennootschap zijn zaakjes op orde heeft en de boekhouding op orde is. Het is wel een nadeel wanneer dit niet het geval is. De reden hierachter is dat het opmaken van de jaarrekeningen vaak een kostbare aangelegenheid is. Reken €500 tot €1000 per jaarrekening bij een boekhouder en een turboliquidatie wordt ineens een hele dure exercitie. Deze verplichting is er overigens vooralsnog niet bij een liquidatie, wat in deze situatie voordeliger kan zijn.

🔴Tijdsdruk

Een laatste nieuwe maatregel is dat je niet alleen een verklaring moet afleggen en al je jaarrekeningen moet deponeren, maar dit moet ook nog eens binnen 14 dagen na ontbinding zijn voltooid. Doe je dit niet, dan komen de nadelen die hieronder worden beschreven dichterbij en waarmee een turboliquidatie nog minder aantrekkelijk wordt.

🔴Het kan duur zijn (als je niet alles op orde hebt)

Op zichzelf is een turboliquidatie geen kostbare manier om een besloten vennootschap te ontbinden. Maar zoals hierboven beschreven, wanneer je de zaken niet op orde hebt, dan kan een turboliquidatie een wel degelijk dure aangelegenheid worden. 

Dit komt met name door de kosten van de boekhouder die de jaarrekening moet opmaken. Plak daar de onderstaande risico´s bovenop en een snelle liquidatie wordt een dure affaire. Een liquidatie is dan goedkoper💡.

🔴Risico op bestuursaansprakelijkheid

Dat een besloten vennootschap ervoor zorgt dat je niet aansprakelijk gesteld kan worden is een regelrechte mythe. Veel mensen denken nog steeds dat wanneer je een besloten vennootschap hebt je nooit ‘gepakt’ kan worden. 

Dat is inderdaad zo als je netjes binnen de wet handelt. Maar,  op het moment dat jij dat niet doet dan kan je wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor acties die je binnen een besloten vennootschap hebt uitgevoerd. Dat geldt ook voor het liquideren van de besloten vennootschap. Als dat niet binnen de kaders van de wet wordt uitgevoerd en dit komt aan het licht bij een gerechtelijk onderzoek, dan kan je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

🔴Risico op een boete bij onrechtmatig handelen

Een tweede risico bij het juridisch incorrect uitvoeren van een turbo is een boete. Onrechtmatig handelen wordt hier gezien als een economisch delict. Hier zit een maximale boete van €22.500 op.

🔴Risico op een bestuursverbod

Wanneer blijkt dat er na een turboliquidatie één of meer schuldeisers zijn benadeeld, dan kan de rechtbank besluiten om een bestuursverbod op te leggen van maximaal vijf jaar. Deze sanctie wordt opgelegd indien:

 • Bestuurders hebben verzuimd de vereiste documenten te deponeren bij de Kamer van Koophandel
 • Bestuurder hebben verzuimd om schuldeisers te informeren over de liquidatie
 • Bestuurders hebben bewust acties uitgevoerd die nadelig zijn voor de schuldeisers
 • Bestuurders zijn eerder betrokken geweest bij een economisch conflict, faillissement of liquidatie waarbij een straf is uitgedeeld.

🔴Je kan een celstraf krijgen als je je niet aan de regels houdt

Last but not least, wanneer je een turboliquidatie onrechtmatig uitvoert en het wel heel bont maakt dan kan een rechter een celstraf van maximaal 6 maanden hechtenis opleggen. Deze daad wordt gezien als een economisch conflict. Of dit in de praktijk ook echt gaat gebeuren is uiteraard de vraag. Maar dat een rechter ermee kan schermen en dat het mensen ervan weerhoudt om onrechtmatig te handelen, dat denken wij wel zeker.

Is een turboliquidatie nog wel de meest voordehandliggende manier om een BV te beëindigen?

Nu we de voordelen en nadelen op een rijtje hebben gezet, kunnen we ook de spreekwoordelijke balans opmaken. Waar een turbo in het verleden een simpele en snelle manier was om een besloten vennootschap op te heffen, is dat met de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie niet meer het geval. Het aantal nadelen dat kleeft aan een turboliquidatie is dusdanig groot geworden dat voor een groot gedeelte van de BV’s zal gelden dat een liquidatie een voordelige weg is met minder risico’s die iets langer duurt.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.