Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Welke diensten biedt u nog meer aan?

Onze specialisme is het opheffen, ontbinden of liquideren van BV’s. Met een gericht dienstverlening halen we meer uit onze diensten en kunnen wij lage prijs vragen voor onze dienst.

Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn BV opheffen?

Dit is geheel afhankelijk van de aanwezigheid van schulden en bezittingen op de balans. Staan er schulden (bijvoorbeeld: BTW of Omzetbelasting) op de balans dan dienen deze eerst afgelost te worden. Evenzo dienen de bezittingen te gelde gemaakt en verdeeld te worden tijdens de liquidatie proces. Dit duurt zo’n twee tot drie maanden. Staan er geen schulden of bezittingen op de balans van uw BV dan kan uw BV binnen 5 werkdagen worden opgeheven.

Hoe lang duurt een liquidatie?

In de regel neemt dit proces gemiddeld 3 maanden in beslag. Het verzoek tot ontbinding bij de rechtbank, een van de stappen in het proces, ligt al 2 maanden ter inzage.

Hoe lang duurt een turboliquidatie?

Een turboliquidatie kan in 5 dagen voltooid worden. let op! Dit kan alleen als er geen schulden en bezittingen op de balans van de BV staan.

Kan ik mijn BV meteen ontbinden als er nog schulden uit hoofde van de BV staan?

Dit kan in de regel niet. Een uitzondering is als u een schriftelijke afspraak hebt met uw crediteuren dat de schulden ter zijner tijd afgelost worden. Is dit niet gebeurd dan kunnen de crediteuren bezwaar maken tegen het ontbinden van de BV waardoor er niet overgegaan kan worden tot het ontbinden van de BV.

Ik wil inzage in andere ervaringen/testimonials?

Een aantal dossiers en ervaringen is niet vrijgegeven op verzoek van onze klanten. Wij respecteren hun wensen en privacy en ook de uwe.

Wat is een kwijtscheldingsovereenkomst?

Je hebt als enige aandeelhouder geld geleend van jouw BV. Dit betekent dat de BV nog geld schuldig is aan de aandeelhouder. In dit geval kun je besluiten om de schuld kwijt te schelden. Dit moet je wel schriftelijk vastleggen middels een zogenaamde kwijtscheldings overeenkomst. Het vastleggen doe je namelijk voor de fiscus omdat het kwijtschelden een vorm van schenking is. Klik hier voor een op maat gemaakte kwijtscheldingsovereenkomst.