Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Welke diensten biedt u nog meer aan?

Onze specialisme is het opheffen, ontbinden of liquideren van BV’s. Wij kunnen u ook assisteren bij u andere vragen, informeer naar de mogelijkheden.

Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn BV opheffen?

Dit is geheel afhankelijk van de aanwezigheid van bezittingen op de balans van uw BV.  Om snel uw BV te kunnen liquideren mogen er geen bezittingen (activa) op uw balans staan.  Als de activa zijde op nul staat kan uw BV binnen een aantal dagen worden opgeheven en uitgeschreven zijn bij de kamer van koophandel. Als er meerdere bezittingen zijn en schulden, dan zal de normale liquidatieprocedure gevolgd moeten worden, deze duurt 2,5 maand.

Hoe lang duurt een liquidatie?

Als uw BV geen activa heeft dan kan een turbo-liquidatie worden toegepast en kan uw BV binnen een aantal dagen worden opgeheven en uitgeschreven zijn bij de kamer van koophandel. Als er meerdere bezittingen zijn en schulden, dan zal de normale liquidatieprocedure gevolgd moeten worden, deze duurt 2,5 maand.

Hoe lang duurt een turboliquidatie?

Een turboliquidatie kan in 5 dagen voltooid worden. let op! Dit kan alleen als er geen bezittingen op de balans van de BV staan.

Kan ik mijn BV meteen ontbinden als er nog schulden uit hoofde van de BV staan?

Dit kan in de regel. Let wel uw schuldeisers kunnen na de ontbinding van uw BV wel nog een aantal rechtsmaatregelen nemen, zoals de onder andere heropening van de liquidatie van BV verzoeken bij de rechtbank of een rechtszaak aanspannen als er gronden hiervoor zijn. Ook als er belastingschulden zijn, kan je gewoon jouw BV opheffen. Vaak zien wij dat de belastingdienst zelf de ontbinding van een BV verzoekt om nog verdere betalingsproblemen te voorkomen.

Een aandeelhouder reageert niet of wil niet meewerken aan de opheffing is dit een probleem?

Dat ligt eraan, als de meerderheid van de aandeelhouders wel wil besluiten tot een ontbinding dan hoeft dit geen probleem te zijn. In de statuten van uw BV staat meestal dat u de BV kunt opheffen bij een meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering van de BV. Vaak ontstaan er problemen als er slechts twee aandeelhouders zijn met 50% van de aandelen elk, waarbij een aandeelhouder niet wil meewerken aan een ontbinding, er zijn oplossingen, vraag naar de mogelijkheden.

Moet ik een advertentie laten plaatsen in een krant bij een opheffing?

Bij een turbo-liquidatie hoeft u geen advertentie te plaatsen in een krant, dit hoeft alleen bij het toepassen van een normale liquidatie van uw BV.

Ik heb mijn jaarrekening(en) niet gedeponeerd, kan ik dan wel mijn BV ontbinden?

Ja dat kan, een bestuurder van een BV is wel verplicht om jaarrekeningen te deponeren over een financieel jaar dat is afgelopen. Als u dat niet doet loopt u kans een boete te moeten betalen. Over het huidig jaar waarin u opheft hoeft u geen jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de kamer van koophandel.

Ik heb alleen wat geld op de bank, kan ik mijn BV nog opheffen?

U zult eerst het geld moeten uitkeren of als het een klein bedrag is, opmaken of uitgeven. Wij kunnen de uitkerings documenten voor u opstellen. Mogelijk is er wel dividendbelasting verschuldigd bij een uitkering.

Wat is een kwijtscheldingsovereenkomst?

Je hebt als enige aandeelhouder geld geleend aan jouw BV. Dit betekent dat de BV nog geld schuldig is aan de aandeelhouder. In dit geval kun je besluiten om de schuld kwijt te schelden. Dit moet je wel schriftelijk vastleggen middels een zogenaamde kwijtscheldingsovereenkomst. Het vastleggen doe je namelijk voor de belastingdienst omdat het kwijtschelden een vorm van schenking is.

Ik wil inzage in andere ervaringen/testimonials?

Een aantal dossiers en ervaringen is niet vrijgegeven op verzoek van onze klanten. Wij respecteren hun wensen en privacy en ook de uwe.