Turboliquidatie

Online je BV opheffen

Turboliquidatie

De turboliquidatie is het versneld opheffen van een besloten vennootschap. Soms komt het voor dat een Holding, Beheer BV of Dochter BV jaren stil heeft gestaan. Er hebben geen echte activiteiten plaatsgevonden in de BV. Dit kan betekenen dat er geen omzet is geweest en er geen schulden zijn gemaakt. De balans van de BV staat dan op nul. Zowel aan de kant van de bezittingen als de schulden. De besloten vennootschap is dus leeg en heeft ook geen werknemers. In dat geval kan er een turboliquidatie plaatsvinden.

De turboliquidatie is een versnelde manier om een Besloten Vennootschap te liquideren en op te heffen, vandaar de naam: turbo liquidatie.

Wist je dat 89% van onze klanten online hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag van € 199,-

Waarom een turboliquidatie?

Een BV die inactief is of relatief weinig omzet draait, kost jaarlijks tijd en geld. Namelijk, er moeten jaarrekeningen opgesteld worden door de boekhouder, deze moeten vervolgens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden. Daarnaast blijft de belastingdienst aan de deur kloppen voor de kwartaalaangiften en de jaarlijkse VPB aangifte. Al met al wegen deze kosten niet op tegen het aanhouden van een inactieve Besloten Vennootschap. Bevindt u zich in deze situatie dan is het opheffen van de BV het overwegen waard.

Is uw BV volledig inactief geweest dan is de snelste route de turboliquidatie. Dit kan als er geen bezittingen op de balans staan. Als dat zo is, dan kunt u binnen 5 werkdagen de BV ontbinden via onze persoonlijke en versnelde turboliquidatie service.

Heeft uw BV baten? Dan dienen deze eerst afgehandeld te worden alvorens u tot een versnelde liquidatie kunt overgaan. De wet stelt dat een Besloten Vennootschap zonder bezittingen maar wel met schulden ook gebruik kan maken van een turboliquidatie. Wij raden dit niet aan en leveren alleen een turboliquidatie mits er geen schulden meer zijn. Lees verder hieronder in alinea meer over de ontwikkelingen van de turboliquidatie. Heeft u wel schulden en heeft u een regeling getroffen met uw schuldeisers neem dan contact op met onze experts.

Kosten turboliquidatie

De versnelde liquidatie of turboliquidatie kan via ons voor een vaste prijs. Wij geloven in snelheid, duidelijkheid en transparantie. De traditionele route van een BV ontbinden via de notaris of advocaat kan aardig oplopen in tarieven en tijd. De kosten kunnen oplopen tot wel € 1500,- per ontbonden BV. Volgens de wet hoeft de turboliquidatie niet via deze ouderwetse wegen bewandeld te worden. Wij hanteren een vaste prijs en onze experts ondersteunen u persoonlijk voor een tarief van € 199,- per ontbonden B.V.. Bij meerdere BV’s hanteren wij staffelprijzen (kortingen). Wilt u meer weten over onze staffelprijzen of over ons heldere stappenplan? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan u graag te woord.

Waar moet u rekening mee houden?

Een turboliquidatie kan niet in alle gevallen. U moet rekening houden met de onderstaande punten die kunnen betekenen dat een versnelde liquidatie niet van toepassing is op uw situatie. Laat u zich informeren door één van onze experts middels een gratis vrijblijvend gesprek.

 • De BV bevat geen eigen vermogen meer. Indien er baten of anders gezegd activa zijn dan kunnen die alleen door een vereffenaar worden verdeeld. Een turboliquidatie is in dat geval niet mogelijk. De balans dient op nul te staan. Het eigen vermogen gevormd door aandelenkapitaal houdt in dat de balans niet nul is, daar dienen schulden dan wel een negatief eigen vermogen tegenover te staan. Wel kan naar een lege balans toe gewerkt worden en alsnog een turboliquidatie doen. Zo kunt u de bezittingen verkopen en de schulden afbetalen en alsnog een lege balans hebben. Hierbij moet u voorzichtig te werk gaan om geen belanghebbenden of schuldeisers van uw BV te benadelen of selectief te betalen.
 • De Besloten Vennootschap mag geen lopende vorderingen meer hebben op de aandeelhouder uit bijvoorbeeld een lening of rekening-courant verhouding. Dit zijn ook baten.
 • Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke belastingteruggave. Dit is de meest voorkomende vergeten bate, welke kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder.
 • De Besloten Vennootschap mag bij de turboliquidatie in principe geen schulden (passiva) meer hebben. Zitten er wel schulden in de BV en wordt er overgegaan tot een turboliquidatie, dan loopt het bestuur het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor deze schulden door de schuldeisers. De schuldeisers of andere belanghebbenden kunnen de BV laten heropenen door de rechtbank indien zij menen dat zij nog onbetaalde vordering(en) hebben op de BV. De BV kan ook dan nog failliet worden verklaard indien blijkt dat er meer schulden zijn dan baten en de BV opgehouden is te betalen.

Waar u verder rekening mee moet houden:

 • De plicht om een jaarrekening van het laatste gehele financiële jaar van uw BV op te maken. Als u bijvoorbeeld gedurende 2017 de BV opheft dan moet er van het jaar 2016 nog een jaarrekening opgesteld te worden.
 • Een bewaarder van de boeken en bescheiden moet worden benoemd. Deze persoon is verplicht de administratie van de BV voor ten minste 7 jaar te bewaren. Vaak bent u dat als bestuurder en/of enig aandeelhouder.
 • Zorg dat lopende abonnementen, verzekeringen, lidmaatschappen, contracten en vergunningen opgezegd of overgedragen en betaald zijn.
 • Alle zakelijke bankrekeningen dienen gesloten te zijn voor- of vlak nadat je de BV hebt opgeheven.

U wilt niet dat u tegen bestuursaansprakelijkheid aanloopt door deze en andere voorwaarden en stappen niet goed op te volgen. De problemen ontstaan meestal als de BV al ontbonden is en er niet voldoende rekening is gehouden met de verplichtingen van de BV. Het is bij een turboliquidatie van belang dat de BV geen verplichtingen meer heeft naar andere bedrijven of personen. Bent u er zeker van dat dit het geval is en wilt u uw BV beëindigen via een turboliquidatie? Neem dan contact op met opheffen-bv.nl. Wij helpen u graag met het opheffen van uw BV.


Recente Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Uit een recent arrest heeft de Hoge Raad in 2015 de wettelijke regeling bevestigd dat een turbo liquidatie toegepast kan worden bij een BV waar geen baten in zaten maar wel schulden. Hier moet wel voorzichtig mee worden omgegaan aangezien de schuldeisers die daardoor benadeeld worden de Besloten Vennootschap kunnen heropenen, faillissement kunnen aanvragen dan wel het bestuur aansprakelijk kunnen houden. De wetgever en andere instanties bezinnen op wetgeving om de onwenselijke gevolgen hiervan uit te sluiten. Opheffen-bv.nl volgt deze ontwikkelingen op de voet. Neem contact op met een van onze medewerkers om jouw situatie uit te leggen.

Turboliquidatie en faillissement

Als er dus geen baten of bezittingen zijn maar wel schulden kan je een turbo liquidatie toepassen maar zal je voorzichtig te werk moeten gaan, zoals uitgelegd hierboven. Als je vervolgens geen oplossing kunt vinden en er zijn meerdere schuldeisers, moet je een faillissement aanvragen.

Let hierbij wel op dat uit de rechtspraak blijkt dat als je een faillissement aanvraagt voor een BV waar geen baten of bezittingen in zitten, jij als aanvrager aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van het faillissement omdat jij eigenlijk een turboliquidatie moest aanvragen. De keuze tussen het eigen faillissement aanvragen of een (turbo) liquidatie hangt af van een (te verwachten) baten en de mogelijkheid tot voldoening van de kosten van het faillissement (lees hier: het salaris van de curator). Neem contact op met een van onze medewerkers om jouw situatie uit te leggen.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

 • All-in Prijzen
  een online turboliquidatie kost € 199,-
 • Binnen 24 uur van start
  Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
 • Specialist in BV’s opheffen
  Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Wij helpen u graag

Bel: 020 - 310 90 80

Of laat je gegevens achter via onderstaand formulier, wij nemen vervolgens contact met u op.

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.