Adres van de B.V.
Voornaam & Achternaam bestuurder

Geen baten

Geef in het veld hieronder een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding.

Het is niet voldoende als u hier alleen opschrijft dat er geen geld meer was.

Leg uit waarom de rechtspersoon op dit moment geen bezittingen meer heeft.

Dat kan bijvoorbeeld komen door de gevolgen van de corona-uitbraak. Die maakte dat de rechtspersoon niet meer levens-vatbaar was. En dat vervolgens alle bezittingen zijn verkocht om te kunnen stoppen.

Afgewikkeld vermogen

Heeft u toegewerkt naar de ontbinding en beëindiging van de rechts-persoon door bijvoorbeeld lopende overeenkomsten met klanten of leveranciers te beëindigen, de baten van de rechtspersoon te verkopen en de opbrengsten te verdelen? Beschrijf dit in het veld hieronder. Geef aan welke baten er aanwezig waren, welk bedrag die hebben opgeleverd, en hoe u die opbrengst heeft verdeeld. Doe dit alleen voor de periode waarin u bezig was met de ontbinding van de rechtspersoon.

U heeft bijvoorbeeld voorraden verkocht of geld gekregen dat anderen nog aan u moesten betalen. Denk ook aan de eventuele schulden die u zoveel mogelijk afbetaald heeft. En als u daarna nog geld overhad, heeft u dat mogelijk uitbetaald aan de aandeelhouder(s) van de rechtspersoon.

Overgebleven schulden

Blijven er na het beëindigen van de rechtspersoon schulden over die u niet (helemaal) kunt betalen? Geef dan ook een beschrijving van de redenen hiervoor in het onderstaande veld.

Leg uit waarom u één of meerdere schuldeisers geen geld of alleen een deel heeft betaald.

Het is niet voldoende als u hier alleen opschrijft dat er meer schulden dan baten waren. Beschrijf welke keuzes er zijn gemaakt. U heeft bijvoorbeeld besloten om wel de schuld bij leveranciers volledig af te betalen maar de schuld bij aandeelhouders niet of alleen deels. Omdat u de relatie met leveranciers goed wilt houden en hen daarom niet wilt benadelen.