Stichting opheffen

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Online jouw stichting opheffen

Als een stichting zijn doel verwezenlijkt heeft dan is de stichting opheffen de laatste stap. De ontbinding van een Stichting is een beslissing dat door het bestuur genomen moet worden. Als bestuur wilt u ervoor zorg dragen dat alles correct tot een einde gebracht wordt zonder open einden. Opheffen-bv.nl biedt een full service pakket aan: wij begeleiden u telefonisch of per e-mail volledig bij het ontbinden en zorgen ervoor dat u alle juridische correcte stappen doorloopt tezamen met de juiste documentatie.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun stichting kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je stichting op voor een vast bedrag van € 249,-

Op welke manieren kan ik een stichting ontbinden?

Dat kan via een reguliere “liquidatie Stichting” of een versnelde liquidatie ofwel de “turbo-liquidatie stichting”.

1. Liquidatie Stichting

Indien de Stichting nog bezittingen (activa of vermogensbestanddelen) heeft kan er niet worden overgegaan tot een turboliquidatie. Een Stichting dient dan een regulier liquidatie proces te doorlopen.

Dit houdt in dat, nadat het bestuur heeft besloten om de Stichting te ontbinden, de Stichting een tijd in liquidatie is. In deze periode, ook wel de liquidatieperiode of vereffening genoemd, dient achter de naam van de Stichting in alle correspondentie in liquidatie te staan. Dit is een wettelijke verplichting, niet naleving hiervan is een economisch delict.

Wilt u een Stichting liquideren dan is een notaris niet vereist.

Bij een reguliere Stichting liquidatie wordt er altijd één of meerdere vereffenaars benoemd. De vereffenaar is de (rechts~) persoon of personen die zorg dragen voor de verdeling van het nog aanwezige vermogen. Meestal is dit de bestuurder van de Stichting. Pas op het moment dat alle schulden zijn voldaan en de liquidatieperiode van de Stichting voorbij is, keert de vereffenaar het nog aanwezige kapitaal uit aan een doel dat gelijkwaardig is aan het doel van de stichting.

De vereffenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording van de Stichting en deze moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de vereffenaar zorg te dragen voor een publieke bekendmaking van de Stichting in liquidatie. Dit gebeurt in de vorm van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad waarin wordt gemeld waar en wanneer de boeken en bescheiden van de Stichting beschikbaar zijn ter inzage voor de belanghebbenden.

Gedurende een periode van minimaal twee maanden dient de rekening en verantwoording van de Stichting ter inzage te liggen bij de KvK. In deze periode kunnen eventuele schuldeisers of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de liquidatie, dit bezwaar moeten zij indienen bij de bevoegde rechtbank. Pas als deze bezwaarperiode is verlopen kan de vereffenaar overgaan tot verdeling en uitkering van de nog aanwezige activa of baten.

Ontbinding stichting stappenplan

Het regulier opheffen van de Stichting bestaat uit een 13-tal stappen. Opheffen-BV voorziet in al deze stappen tezamen met de juiste juridische stukken.

2. Turboliquidatie Stichting

In het geval dat een Stichting geen bezittingen of schulden (noch baten noch lasten) heeft kan er overgegaan worden tot een turboliquidatie. Hierbij is het belangrijk dat de balans van de Stichting op nul staat, en mogen er dus geen activa of passiva meer op de balans staan. Let hierbij op dat de Stichting geen werknemers of lopende overeenkomsten of contracten meer heeft. Er kunnen ook vergunningen zijn verstrekt of langlopende verplichtingen zijn, die men is vergeten. Als er aan al deze voorwaarden is voldaan kan er een turboliquidatie worden voltrokken.

Het versneld opheffen van de Stichting bestaat uit een 5-tal stappen. Opheffen-BV voorziet in al deze stappen tezamen met de juiste juridische stukken.

Statuten Controleren

Het bestuur dient alvorens de stichting wordt opgeheven de statuten te raadplegen. In de statuten van een stichting staat op welke wijze en onder welke voorwaarden deze ontbonden mag worden. In de meeste gevallen betekent dit dat er een meerderheid van stemmen moet zijn vanuit het bestuur voordat er over kan worden gegaan tot ontbinding.

Een stichting kan alleen op de dag van tekening of op een later tijdstip worden beëindigd. Het is van belang om te weten dat een stichting nooit op een eerder tijdstip kan worden ontbonden. Een ontbindingsbesluit is dan ook onherroepelijk. Deze kan alleen in bijzondere gevallen én met tussenkomst van een rechter ongedaan worden gemaakt.

Overschot op de balans

De vereffenaar is verantwoordelijk voor het afhandelen van de boekhouding van de stichting. Als er na het aflossen van de schulden en het innen van gelden nog geld op de balans staat dan dient het resterende bedrag conform de statuten te worden uitgekeerd. De vereffenaar stelt hierop de rekening en verantwoording op waaruit moet blijken hoe dit geld wordt verdeeld. Zijn er meerdere rechthebbenden dan staat dit ook in dit document. Als de stichting “in liquidatie” is dient de vereffenaar de rekening en verantwoording ter inzage te deponeren bij de kamer van koophandel.

Tekort op de balans

Op het moment dat er tekorten op de balans staan, welke niet meer door de aanwezige baten kunnen worden voldaan, dan moet de vereffenaar een faillietverklaring opstellen. Dit vervalt op het moment dat schuldeisers instemmen met een voortzetting van de vereffening zonder faillissement. Als dit het geval is, kan Opheffen-bv u hierbij helpen.

Boeken en bescheiden

Als de balans eenmaal op nul staat en de BV, dan dient er een bewaarder te worden aangewezen. Dit is meestal één van de bestuurders. De bewaarder heeft de wettelijke verplichting om de boeken en bescheiden voor een periode van zeven jaar te bewaren.

Opheffen stichting & de KvK

Op het moment het ontbindingsbesluit is getekend en de vereffening van de stichting is afgerond dan dient de stichting te worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit geschiedt middels een formulier. Dit formulier dient, inclusief een kopie van het ontbindingsbesluit, te worden opgestuurd naar de dichtstbijzijnde kantoor van de KvK. 

Op zoek naar een stappenplan in hoe u dit allemaal doet? Wij hebben het voor u uitgeschreven. Bestel het stichting opheffen stappenplan van opheffen-bv.nl nu (link)!

Ontbinden Stichting

Wilt u graag meer informatie over een stichting ontbinden of zou u het stappenplan graag geheel overlaten aan experts. Neem dan contact met ons op via het rechter formulier. Een stichting opheffen via ons kan al vanaf €99,- (excl.btw) zonder bijkomende kosten.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

  • All-in Prijzen
    een online liquidatie vanaf €249
  • Binnen 24 uur van start
    Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
  • Specialist in BV’s opheffen
    Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Niet mogelijk om direct op te heffen?

Of laat je terugbellen

Laat je gegevens achter via onderstaand formulier, wij nemen contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.