Stichting Liquideren

Stichting liquideren zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Stichting Liquideren Uitbesteden?

Overweegt u de liquidatie van uw stichting? Wij hebben voor u de belangrijkste stappen uitgezet die nodig zijn voor een soepele en juridisch correcte afwikkeling. Voor assistentie bij dit proces, neem gerust contact met ons op via e-mail of het contactformulier op onze website. Is uw stichting niet meer actief? Dan bieden wij ook een snelle online liquidatie aan.

Belangrijk! Voordat u start met de liquidatie, controleer of uw stichting geen activa meer bevat. Als er na de liquidatie nog bezittingen in de stichting achterblijven, kan het heropenen van de stichting complex en kostbaar zijn.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun Stichting kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag van € 99,-

De Stichting Liquideren

Bij het besluit om uw stichting te ontbinden, is het cruciaal om te beginnen met het bekijken van de statuten. Deze geven inzicht in de procedure voor ontbinding.

Het is ook raadzaam om een uittreksel van de Kamer van Koophandel te raadplegen voor de actuele gegevens over het bestuur. Het bestuur van de stichting is bevoegd om de stichting te liquideren, wat kan gebeuren tijdens een bestuursvergadering of in sommige gevallen buiten een vergadering om.

Liquideren van de Stichting – Aandachtspunten

Bij het liquideren van een stichting zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

 • Zijn er geen bezittingen en geen schulden, dan kan de stichting direct ontbonden worden via een turboliquidatie;
 • Zijn er wel bezittingen, maar geen schulden, dan kunt u de activa verdelen en vervolgens overgaan tot turboliquidatie;
 • Zijn er meer bezittingen dan schulden, dan is een reguliere liquidatie mogelijk;
 • Zijn er onvoldoende bezittingen om de schulden te dekken, dan kan een liquidatie buiten faillissement of een faillissementsaanvraag overwogen worden.

Afhankelijk van de financiële situatie van de stichting bepaalt u de te volgen route. Voor hulp bij het liquideren, lees verder of vraag ons om ondersteuning.

Een Stichting Liquideren, Hoe Doet U Dat?

Voor een reguliere liquidatie van uw stichting zijn er enkele essentiële stappen:

Opstellen van een Liquidatiebalans

Begin met het opstellen van een liquidatiebalans met een overzicht van alle activa en passiva.

Liquidatiebalans deponeren

Deponeer de liquidatiebalans bij de relevante instanties, waaronder de Kamer van Koophandel.

Stichting aanmelden bij de Kamer van Koophandel als zijnde in liquidatie

Registreer de stichting officieel als ‘in liquidatie’ bij de Kamer van Koophandel.

Publicatie in de Staatscourant

Publiceer een aankondiging in de Staatscourant om schuldeisers te informeren over de liquidatie.

Wachttijd van twee maanden

Na publicatie dient u twee maanden te wachten waarin schuldeisers bezwaar kunnen indienen.

Verklaring van geen bezwaar aanvragen

Vraag na de wachttijd een verklaring van geen bezwaar aan bij de rechtbank indien er geen bezwaren zijn ingediend.

Uitschrijving uit het Handelsregister

Na afronding van alle stappen en bij afwezigheid van juridische hindernissen, kan de stichting officieel worden uitgeschreven uit het Handelsregister.

Overige Overwegingen

Bij het liquideren van een stichting, controleer eventuele lopende contracten en verplichtingen.

Liquidatie Stichting Uitbesteden

Het liquideren van een stichting is een specifieke taak. Voor een gestructureerde aanpak kunt u de liquidatie aan ons uitbesteden. Wij zijn ervaren in het ontbinden en liquideren van stichtingen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

 • All-in Prijzen
  een online turboliquidatie kost € 99,-
 • Binnen 24 uur van start
  Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
 • Specialist in BV’s opheffen
  Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.