Spaar BV opheffen

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Spaar BV opheffen

Een Spaar BV biedt allerlei voordelen. Maar als u de BV niet gebruikt dan bent u er waarschijnlijk geld en tijd aan kwijt. U kunt een BV opheffen. Wij leggen uit waarom u een BV wilt opheffen en hoe u dit doet!

Let op! Zorg er altijd voor dat de activa-zijde van uw Spaar BV leeg is voor u opheft. Zijn er na de liquidatie nog aandelen of andere activa aanwezig dan is de BV opnieuw tot leven roepen een kostbare aangelegenheid.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

Wat is een Spaar BV?

Een Spaar BV heeft als doel om spaartegoeden te beheren en heet ook wel Spaargeld BV, Vermogens BV, Box 3 BV of Spaartaks BV. In deze BV stort u een deel van uw spaargeld. Het geld is dan van de BV, een rechtspersoon. Daarom hoeft u over dit spaargeld geen belasting (box 3) te betalen. Omdat u aandeelhouder en bestuurder van de BV bent beschikt u evengoed over het geld.

Een Spaar BV opheffen

De Spaar BV biedt voordelen. Maar als u niets met deze BV doet dan kost deze u geld. Zo dient u een jaarrekening op te maken en te deponeren. Ook heeft u de verplichting tot een aangifte van de vennootschapsbelasting.

Een Spaar BV turboliquideren – Waar moet je rekening mee houden?

Een turboliquidatie betekent dat u een BV per direct opheft. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo kan dit alleen als de BV leeg is; er zijn geen baten en lasten. Mochten er nog wel verplichtingen zijn, bijvoorbeeld een openstaande rekening, dan kan de turboliquidatie door de schuldeiser ongedaan worden gemaakt.

Activa

Als er nog vermogen, bijvoorbeeld geld, in uw Spaar BV zit, dan kunt u de BV nog niet opheffen. U zult eerst het vermogen uit de BV moeten halen voordat u over kunt gaan tot een turboliquidatie.

Indien er nog vermogen in de Spaar BV aanwezig is, kunt u niet overgaan tot het opheffen van de BV. Er zijn een aantal manieren waarop het geld uit de BV kan worden onttrokken. Als u het geld eruit wilt halen vanwege een voorgenomen turboliquidatie, dan kunt u het kapitaal terugbetalen. Als u dit wilt doen dan dient u naar de notaris te gaan voor een wijziging van de statuten van de BV. Een dergelijke wijziging is eenvoudig te regelen.

Passiva

Indien er schulden zijn kan de BV nog niet opgeheven worden. Denk hierbij aan een nog niet betaalde aanslag van de Belastingdienst. Pas als de schulden zijn voldaan kunt u overgaan tot opheffen van de BV.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Als u een BV wilt opheffen, dan is het belangrijk dat de BV echt leeg is. Ga daarom na of er geen lopende zaken zijn die eerst dienen te worden afgehandeld.

Liquidatie uitbesteden

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om een Spaar BV op te heffen. Opheffen-bv.nl houdt zich er dagelijks mee bezig en helpt u er graag mee. Neem direct contact met ons op.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

  • All-in Prijzen
    een online turboliquidatie vanaf € 289,-
  • Binnen 24 uur van start
    Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
  • Specialist in BV’s opheffen
    Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.