Slapende BV opheffen

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Slapende BV opheffen?

U heeft een BV waar u niets mee doet, een zogenaamde slapende BV. De BV is opgericht voor een bepaald doel, maar in de praktijk is daar niets van terecht gekomen. Of de BV is een aantal jaar heel nuttig geweest maar sindsdien gebeurt er weinig tot niets meer mee. Een slapende BV kost even goed geld en u bent ook tijd kwijt aan de administratie. Als u de slapende BV in de nabije toekomst niet nodig heeft, kunt u de BV opheffen. Wij delen hoe u dit doet.

Let op! Zorg er altijd voor dat de activa-zijde van uw slapende bv leeg is voor u opheft. Zijn er na de liquidatie nog aandelen of andere activa aanwezig dan is de BV opnieuw tot leven roepen een kostbare aangelegenheid.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

Wat is een slapende BV

Een slapende BV is een BV waar niets mee gebeurt. Een slapende BV is leeg: er is geen vermogen en er zijn ook geen schulden.

Een slapende BV opheffen

Gelukkig kunt u een slapende BV opheffen. Dat scheelt u tijd en geld, want u hoeft geen jaarrekening meer te laten opmaken en te deponeren. De slapende BV opheffen kan als de BV leeg is.

Een slapende BV turboliquideren – Waar dien je rekening mee te houden?

Turboliquidatie houdt in dat je de BV direct opheft en ontbindt. Dit kan echter niet zomaar. Als er een schuldeiser is kan die de turboliquidatie terugdraaien. Voordat je over kan gaan tot het opheffen en ontbinden van een BV, dient u daarom na te gaan of de BV leeg is. Dit betekent dat er geen baten en lasten zijn.

Activa

Ga eerst na of er vermogen is in de BV. Bijvoorbeeld onroerend goed of inventaris. Als deze aanwezig zijn, dient u ze te verkopen voordat de BV kan worden opgeheven.

Passiva

Vervolgens bekijkt u of er nog passiva is: zijn er schulden? Hierbij hoeft u niet alleen te denken aan grote schulden. Iedere openstaande vordering telt mee. Zodra deze schulden zijn betaald of kwijtgescholden, kunt u overgaan tot het opheffen en ontbinden van de BV.

Werknemers

Als er werknemers in dienst zijn van de BV, kan de BV nog niet worden opgeheven. Dit kan pas nadat er of een regeling is getrokken met de werknemers, of wanneer de arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd.

Zijn er certificaten

Ga ook na of er certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden zijn uitgegeven. Als dat zo is kunt u niet direct de BV opheffen.

Verpanding

Is er pandrecht op aandelen gevestigd? In dat geval kunt u de BV pas opheffen als dit pandrecht is beëindigd of opgeheven.

Vruchtgebruik

Als er vruchtgebruik op de aandelen rust dan kunt u pas overgaan tot het opheffen van de BV nadat de vruchtgebruiker toestemming heeft gegeven.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Bekijk ook of er lopende contracten zijn voor gas, water, licht en internet. Heeft u een stamrecht BV of een pensioenrecht BV? Daar gelden bijzondere regels voor.

Liquidatie uitbesteden

Het is niet ingewikkeld om een slapende BV op te heffen. Opheffen-bv.nl houdt zich dagelijks bezig met het opheffen en ontbinden. Neem direct contact op!

De voordelen van Opheffen-bv.nl

  • All-in Prijzen
    een online turboliquidatie vanaf € 289,-
  • Binnen 24 uur van start
    Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
  • Specialist in BV’s opheffen
    Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.