Hidden

Check uw situatieBeantwoord enkele vragen en krijg direct antwoord op de vraag hoe uw BV kan worden beëindigd.

Zijn er activa / bezittingen aanwezig in de B.V.?
Denk aan cash, voorraden, vorderingen, machines, en/of andere (im)materiële zaken.
Zijn er passiva / schulden aanwezig in de B.V.?
Denk aan schulden aan de belastingdienst, lopende verplichtingen & abbonementen, onbetaalde facturen.
Betreft het een van de volgende type BV’s: Stamrecht~, Spaar~ of pensioen B.V.?
Zijn alle jaarrekeningen opgemaakt én gedeponeerd bij de KvK?
Zijn alle VPB aangiften gedaan?
VPB staat voor Vennootschapsbelasting welke jaarlijks moet worden gedaan.
Loopt er momenteel een rechtszaak waard de BV bij betrokken is?
Is de B.V. voortgevloeid uit een erfenis?
Zijn alle aandeelhouders het unaniem eens over de opheffing?
Uw Naam
Deze hebben wij nodig om u de uitslag toe te sturen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.