Vragen?

Prijslijst Opheffen-BV.nl

Hebt nu na het lezen van de onderstaande lijst vragen en of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Prijzen zijn exclusief btw.

Product Prijs
Online je bv Opheffen € 249,00
Offline Turboliquidatie 1 BV € 249,00
Offline Turboliquidatie 2 BV’s € 498,00
Offline Turboliquidatie 3 BV’s € 697,00
Liquidatie Op aanvraag
Medium Analyse € 89,00
Grote Analyse € 119,00
Kwijtscheldingsovereenkomst € 49,00
Bestuurs besluit tot uitkering van dividend € 49,00
Aandeelhouders besluit tot uitkering van dividend € 49,00
Fiscale overwegingen bij een liquidatie € 49,00
Schuldoverneming € 49,00
Aandeel houders besluit tot vaststelling van de jaarrekening € 49,00
Overeenkomst van Cessie € 69,00
Koopovereenkomst activa/passiva € 149,00