mei 7, 2017

Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Uit een arrest van de de Hoge Raad in 2015 wordt de wettelijke regeling bevestigd dat een turbo liquidatie toegepast kan worden bij een BV waar geen baten in zaten maar wel schulden. Hier moet wel voorzichtig mee worden omgegaan aangezien de schuldeisers die daardoor benadeeld worden de Besloten Vennootschap kunnen heropenen, faillissement kunnen aanvragen dan wel het bestuur aansprakelijk kunnen houden. De wetgever en andere instanties bezinnen op wetgeving om eventuele onwenselijke gevolgen hiervan uit te sluiten. Opheffen-bv.nl volgt deze ontwikkelingen op de voet. Neem contact op met een van onze medewerkers om jouw situatie uit te leggen.

Turboliquidatie en faillissement

Als er dus geen baten of bezittingen zijn maar wel schulden kan je een turbo liquidatie toepassen maar zal je voorzichtig te werk moeten gaan. In het geval dat er vervolgens geen oplossing gevonden kan worden om de schulden in te lossen danwel een regeling te treffen, en er zijn meerdere schuldeisers, dan zal er een faillissement van de BV aangevraagd moeten worden.

Let hierbij wel op dat uit de rechtspraak blijkt dat als je een faillissement aanvraagt voor een BV waar geen baten of bezittingen in zitten, jij als aanvrager aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van het faillissement omdat jij eigenlijk een turboliquidatie moest aanvragen. De keuze tussen het eigen faillissement aanvragen of een turbo liquidatie hangt af van de (te verwachten) baten en de mogelijkheid tot voldoening van de kosten van het faillissement (lees hier: het salaris van de curator). Neem contact op met een van onze medewerkers om jouw situatie uit te leggen.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.