januari 11, 2017

Ontslagbesluit – Wat u moet weten!

Oscar

Oprichter/Eigenaar

Ontslagbesluit

Een ontslagbesluit hoort bij een ontslag. Iemand ontslaan is nooit leuk, maar iemand ontslaan zonder de juiste juridische documenten kan voor een ondernemen nóg vervelender zijn. Het besluit van opheffen.nl zorgt er voor dat u een juridisch sluitend document in handen heeft waarmee u iemand administratief én juridisch correct kunt ontslaan.

Ontslagbesluit bestuurder besloten vennootschap

Een bestuurder van een besloten vennootschap kan ten allen tijden worden ontslagen door de algemene vergadering of door het orgaan zoals genoemd in de statuten dat hem of haar heeft benoemd.

Een ontslagbesluit kan in een vergadering worden genomen of buiten een vergadering middels een schriftelijk stuk. De statuten van de BV schrijven voor aan welke voorwaarden het ontslagbesluit moet voldoen en welke procedure hierbij gevolgd dient te worden.

Décharge

Het ontslagbesluit bevat altijd de datum van ontslag eventueel kan je in het ontslagbesluit een décharge van het door de bestuurder gevoerde beleid opnemen.

Het verlenen van décharge is niets anders dan kwijting van de vennootschap aan de bestuurder voor eventuele aansprakelijkheden van de vennootschap richting de ontslagen bestuurder. Let op de décharge werkt niet in het geval externe partijen de bestuurder willen aanspreken.

Ook is de décharge in principe beperkt tot gegevens uit de jaarrekening of informatie die anderszins aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap is medegedeeld. De décharge kan zich uitstrekken tot gevallen waarbij de bestuurder de vennootschap ernstig heeft benadeeld of zelfs opzettelijk heeft nadeel heeft toegebracht, misleiding en bedrog vallen hier niet onder.

Bij het opstellen van het ontslagbesluit in een “echte” algemene vergadering dienen alle vergadergerechtigden aanwezig te zijn, inclusief de bestuurder. Bij een besluit buiten vergadering kunnen de vergadergerechtigden het besluit zelf ondertekenen. De bestuurder die wordt ontslagen dient bij een ontslagbesluit buiten vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om zijn of haar advies uit te brengen over zijn ontslag.

Vrijwillig Ontslag

Uiteraard is het mogelijk dat een bestuurder vrijwillig ontslag neemt, in dat geval wordt er een ontslagbesluit genomen om het ontslag vast te leggen en de eventuele décharge te verlenen aan de bestuurder.
Als een bestuurder ook een arbeidsovereenkomst heeft met de BV, brengt een ontslag van de bestuurder ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich mee. Een uitzondering hierop is indien de BV en de bestuurder anders hebben afgesproken of bij een wettelijk ontslagverbod. Dit geldt wanneer de bestuurder ontslag verleent wordt door de algemene vergadering of wanneer hij zelf ontslag neemt.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.