Ontbindingsbesluit

Wilt u een besloten vennootschap opheffen dan hoort daar een ontbindingsbesluit bij. Dit is een juridisch sluitend document dat u als bestuurder van de B.V. ondertekend waarmee de besloten vennootschap wettelijk wordt ontbonden en daarmee ophoudt te bestaan. Bij ons kunt u dit contract snel en eenvoudig creëren.

Ontbindingsbesluit BV

Creëer eenvoudig in enkele minuten een ontbindingsbesluit voor uw B.V.

Ontbindingsbesluit BV

Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, anders gezegd door een ontbindingsbesluit. Een besluit kan in een vergadering worden genomen of buiten een vergadering middels een schriftelijk stuk.

De statuten van de BV schrijven voor aan welke voorwaarden het ontbindingsbesluit moet voldoen en welke procedure hierbij gevolgd dient te worden. Meestal staat dat het bestuur optreed als vereffenaar bij een ontbinding. Voor een ontbindingsbesluit is vaak een bijzondere meerderheid van stemmen nodig.
Het ontbindingsbesluit bevat altijd de volgende punten:

  1. Datum van ontbinding van de BV;
  2. wie wordt de vereffenaar van de BV;
  3. wie wordt de bewaarder van de administratie;

Eventueel kan je in het ontbindingsbesluit opnemen;

  • het ontslag van het bestuur;
  • décharge van het door het bestuur gevoerde beleid van het afgelopen jaar;
  • vaststellen jaarrekening.

De ontbinding geld op het moment dat het besluit wordt genomen, of op een toekomstig tijdstip. Een besluit tot ontbinding is in de meeste gevallen onherroepelijk en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Ontbindingsbesluit opstellen

Bij het opstellen van het ontbindingsbesluit in een “echte” algemene vergadering dienen alle vergadergerechtigden aanwezig te zijn. Bij een besluit buiten vergadering kunnen de vergadergerechtigden het besluit zelf ondertekenen. De bestuurder van de BV dienen bij een ontbindingsbesluit buiten vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om hun advies uit te brengen over de ontbinding. De datum van opheffing kan op de dag van het besluit zelf zijn of in de toekomst.

Bij een “turboliquidatie” kunt u de BV opheffen zonder te vereffenen. Dit kan wanneer de BV geen baten of schulden heeft. Voor een turboliquidatie hoeft er geen vereffenaar te worden benoemd en is de ontbindingsprocedure en ontbindingsbesluit eenvoudiger en sneller. Bij een turboliquidatie hoeft er geen advertentie te worden geplaatst, is er geen twee maanden wachttermijn, is er geen vereffenaar en hoeft er geen rekening en verantwoording te worden opgesteld.

Vervolgens wordt opgave gedaan van de turboliquidatie bij de kamer van koophandel en schrijft de kamer de BV uit. Uw belastingaangifte dient u hierna nog te voor afrekening omzetbelasting / loonbelasting / vennootschapsbelasting en stakingswinst. De eventueel verschuldigde belasting kan door de aandeelhouder worden afgedragen.

Als er na de opheffing nog baten of schuldeisers blijken te zijn, dan kunnen die belanghebbenden om heropening van de BV verzoeken bij de rechtbank. De bewaarder dient de administratie voor tenminste zeven jaar te bewaren.

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Het besluit tot ontbinding van uw BV is een zogenaamd aandeelhoudersbesluit buiten vergadering. Dit betekent dat er zonder officiële vergadering een besluit genomen kan worden die van invloed is op het reilen en zeilen van de besloten vennootschap.

Slechts €25,- incl. BTW

Afrekenen met Ideal. U ontvangt de documenten direct!

N

Gegarandeerd juridisch correct

N

Ontbindingsbesluit op maat

N

100% Garantie