Ontbindingsbesluit

Zelfstandig een ontbindingsbesluit opstellen.

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Ontbindingsbesluit BV

Wilt u een besloten vennootschap opheffen? Dan hoort daar een ontbindingsbesluit bij. Dit is een juridisch sluitend document dat u als aandeelhouder van de B.V. ondertekend waarmee de besloten vennootschap wettelijk wordt ontbonden en daarmee ophoudt te bestaan. Bij ons kunt u dit besluit snel en eenvoudig creëren. Dit ontbindingsbesluit is bedoeld voor een turboliquidatie, dat wil zeggen wanneer uw BV geen bezittingen of activa meer heeft.

Binnen 24 uur heb jij je ontbindingsbesluit in huis.

Met behulp van ons ontbindingsbesluit hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag van € 149,-

Ontbindingsbesluit voor een besloten vennootschap

Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, anders gezegd door een ontbindingsbesluit. Een besluit kan in een vergadering worden genomen of buiten een vergadering middels een schriftelijk stuk.

De statuten van de BV schrijven voor aan welke voorwaarden het ontbindingsbesluit moet voldoen en welke procedure hierbij gevolgd dient te worden. Voor een ontbindingsbesluit is vaak een bijzondere meerderheid van stemmen nodig.

Het ontbindingsbesluit bevat altijd de volgende punten:

 1. Datum van ontbinding van de BV;
 2. wie wordt de bewaarder van de administratie;

Eventueel kan je in het ontbindingsbesluit opnemen;

 • het ontslag van het bestuur;
 • décharge van het door het bestuur gevoerde beleid van het afgelopen jaar;

De ontbinding geldt op het moment dat het besluit wordt genomen, of op een toekomstig tijdstip. Een besluit tot ontbinding is in de meeste gevallen onherroepelijk en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Ontbindingsbesluit opstellen

Bij een “turboliquidatie” kunt u de BV opheffen zonder te vereffenen. Dit kan wanneer de BV geen baten of schulden heeft. Voor een turboliquidatie hoeft er geen vereffenaar te worden benoemd en is de ontbindingsprocedure en ontbindingsbesluit eenvoudiger en sneller. Bij een turboliquidatie hoeft er geen advertentie te worden geplaatst, is er geen twee maanden wachttermijn, is er geen vereffenaar en hoeft er geen rekening en verantwoording te worden opgesteld.

Vervolgens wordt opgave gedaan van de turboliquidatie bij de kamer van koophandel en schrijft u de BV bij de kamer van koophandel uit. Hierna dient u nog wel een belastingaangifte te doen voor de afrekening omzetbelasting / loonbelasting / vennootschapsbelasting en stakingswinst. De eventueel verschuldigde belasting kan ook door de aandeelhouder worden afgedragen.

Als er na de opheffing nog baten of schuldeisers blijken te zijn, dan kunnen die belanghebbenden om heropening van de BV verzoeken bij de rechtbank. De bewaarder dient de administratie van de BV voor tenminste zeven jaar te bewaren.

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Dit besluit tot ontbinding van uw BV is een zogenaamd aandeelhoudersbesluit buiten vergadering. Besluitvorming kan op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden indien alle vergadergerechtigden met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Dit is een geschreven besluit van de algemene vergadering van uw BV, en het betekent dat er zonder officiële algemene vergadering een geschreven besluit genomen wordt.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

 • All-in Prijzen

  een ontbindingsbesluit voor € 149,-

 • Binnen 24 uur van start

  Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten

 • Specialist in BV’s opheffen

  Meer dan dan 15 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.