Holding opheffen

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Holding opheffen?

Hoe kunt u een holding opheffen? Wij hebben de punten op een rij gezet waar u rekening mee dient te houden als u een holding wilt opheffen. Wilt u het uitbesteden, neem dan contact met ons op via mail of het contactformulier. Ook heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze online turboliquidatie. Een BV opheffen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Let op! Zorg er altijd voor dat de activa-zijde van uw holding leeg is voor u opheft. Zijn er na de liquidatie nog aandelen of andere activa aanwezig dan is de BV opnieuw tot leven roepen een kostbare aangelegenheid.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

Een holding opheffen

Als u besluit om tot ontbinding van de holding over te gaan, pak dan de oprichtingsakte erbij. Hiermee controleert u wie de aandeelhouders van de holding zijn. De bestuurders van de holding kunnen de holding opheffen. Dit kan tijdens een aandeelhoudersvergadering, maar dat hoeft niet. Als het besluit tot opheffen is genomen dan heeft u een geldig paspoort en formulier 17a van de kamer van koophandel nodig.

Een holding turboliquideren – Waar moet u rekening mee houden?

Als u de holding wilt opheffen dan kan dit soms direct. Is er geen omzet en zijn er geen schulden, dan staat de balans op nul. Dan kan de holding direct worden opgeheven en ontbonden, een zogenaamde turboliquidatie.
Het voordeel hiervan is dat het snel gaat. Het nadeel is dat de turboliquidatie door iedere schuldeiser kan worden teruggedraaid. Ga daarom alleen over tot turboliquidatie als er geen verplichtingen meer zijn.

Activa

Is er inventaris of onroerend goed? Dan kan de versnelde liquidatie van de holding nog niet plaatsvinden. De goederen moeten eerst verkocht worden voordat de holding kan worden opgeheven.

Passiva

Als er passiva op de balans staan dan zijn er meestal schulden. Bijvoorbeeld aan leveranciers of uzelf. Het beste kunt u ervoor zorgen dat de schulden worden betaald of kwijtgescholden. Is het niet duidelijk of er nog schulden openstaan, dan kunt u de holding opheffen door middel van liquidatie. U biedt schuldeisers de mogelijkheid om de schulden binnen een termijn van twee maanden kenbaar te maken. Doen zij dit niet, dan kunt u de holding opheffen. Ook kunt u opheffen met schulden, schuldeisers kunnen echter altijd nog de rechtsgang volgen om de schulden te verhalen.

Werknemers

Als er werknemers in dienst zijn of in dienst waren, dan is het belangrijk dat de arbeidsovereenkomsten worden beëindigd.

Zijn er certificaten

Zijn er certificaten uitgegeven? In dat geval kan er geen algemene vergadering worden gehouden buiten een vergadering.

Verpanding

Als u aandelen heeft verpand dan is dit vastgelegd in een notariële akte. Als u de holding wilt opheffen dan is het noodzakelijk dat het pandrecht wordt beëindigd of opgeheven.

Vruchtgebruik

Als er vruchtgebruik op de aandelen rust dan kunt u de holding niet opheffen. Hiervoor is toestemming van de vruchtgebruiker nodig.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Als u een holding opheft, ga dan na of er lopende contracten als een telefoonabonnement, internetverbinding en domeinnamen zijn. Heeft u een stamrecht BV of een pensioen BV, dan gelden daar speciale regels voor.

Liquidatie uitbesteden

Een holding opheffen doet u waarschijnlijk niet dagelijks. Om het overzichtelijk te houden kunt u de liquidatie aan opheffen-bv.nl uitbesteden. Wij hebben jarenlange ervaring met het ontbinden en opheffen van holdings. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

  • All-in Prijzen
    een online turboliquidatie vanaf € 289,-
  • Binnen 24 uur van start
    Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
  • Specialist in BV’s opheffen
    Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.