Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Uit een arrest van de de Hoge Raad in 2015 wordt de wettelijke regeling bevestigd dat een turbo liquidatie toegepast kan worden bij een BV waar geen baten in zaten maar wel schulden. Hier moet wel voorzichtig mee worden omgegaan aangezien de schuldeisers die daardoor...