januari 4, 2023

BV uitschrijven: 13 zaken waar je rekening mee moet houden

Oscar

Oprichter/Eigenaar

bv uitschrijven

Een BV uitschrijven lijkt eenvoudig maar dat is het niet. Het is veel meer dan een formulier invullen en opsturen naar de Kamer van Koophandel waarin je aangeeft te willen stoppen. Bij het uitschrijven van een besloten vennootschap ben je aan regels en wetten gebonden die niet alleen jou maar ook je mede-ondernemers beschermen.

We hebben hieronder voor jou de 13 belangrijkste zaken op een rij gezet waar je rekening mee dient te houden wanneer je een bv uitschrijft. De 13 punten zijn kort toegelicht en geven duidelijkheid over welke zaken je moet oplossen. Zo wordt een BV uitschrijven stapsgewijs overzichtelijker voor je.

Heb je vragen of opmerkingen? Plaats deze dan onderaan de blog. Delen is lief.

Direct uw BV met schulden ontbinden?

Met schulden opheffen kan wel degelijk. Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Direct opheffen Maak een afspraak

Wat heb je allemaal nodig voor het uitschrijven van je BV?

Ter voorbereiding raden wij altijd aan de oprichtingsakten erbij te pakken en te controleren wie de aandeelhouder van de BV is. Wanneer je DGA bent is dit uiteraard logisch maar met meerdere aandeelhouders kan er onduidelijkheid ontstaan. Alleen de personen die zijn aangemerkt als de bestuurder van een BV zijn bij machte om deze ook op te heffen. Dit gebeurt veelal tijdens een aandeelhoudersvergadering middels een besluit tot ontbinding van de BV. Het uitschrijven van een Besloten Vennootschap kan ook buiten de vergadering plaatsvinden. Andere zaken die u nodig heeft zijn een geldig paspoort, formulier 17a van de kamer van koophandel en een pen om een handtekening mee te zetten.

Staan er nog activa op de balans?

Als er nog activa op de balans staan van uw BV dan is het niet mogelijk uw BV op te heffen middels een versnelde liquidatie of turboliquidatie. Eerst dient de activazijde van de balans van de BV op nul te worden gezet alvorens over te kunnen gaan tot een aandeelhoudersvergadering waarin tot ontbinding wordt besloten. Denk bij activa bijvoorbeeld aan machines, voorraad, vorderingen en/of inventaris. Als er nog activa op de balans dan moeten deze eerst worden verkocht of afgeschreven. De overgebleven liquide middelen kunt u vervolgens uitkeren middels een uitkeringsbesluit.

Heeft u activa in de vorm van een huis of onroerend goed op de balans staan? Dan dient u ook deze te over te dragen of te verkopen. Een notaris kan u in dit geval het beste helpen.

Staan er nog passiva op de balans?

Als er passiva op de balans staan dan is het niet aan te raden om over te gaan tot een turboliquidatie. Dit betekent dat in de meeste gevallen dat er nog schulden zijn. Veelal zijn dit schulden aan de belastingdienst, aan uzelf of aan leveranciers. Wilt u alsnog een turboliquidatie toepassen, dan is het zaak om ervoor te zorgen dat de schulden worden betaald, kwijtgescholden of dat u een betalingsregeling aangaat. Kwijtschelden kan middels een kwijtscheldingsovereenkomst, dit gebeurt vaak als er schulden aan privé zijn.

Bent u niet zeker of er nog openstaande schulden zijn, dan is de optie op te heffen middels een liquidatie de veilige route. Dit proces is langer en u geeft hiermee de schuldeisers de mogelijkheid om alsnog aanspraak te maken op de schulden. Melden zij zich niet binnen de wachttermijn van 2 maanden, dan kunt u de BV uitschrijven.Bij enige vorm van onzekerheid bij het uitschrijven is de reguliere liquidatie de veiligste route.

Werknemers

Lopende arbeidsovereenkomst(en)met werknemer(s) indienen te worden beëindigd alvorens over te gaan tot een ontbinding. . Bij lopende contracten met medewerkers dan kunt u deze af kopen of een regeling te treffen..

Bent u enig aandeelhouder? Dan hoeft u zich over werknemers geen zorgen te maken.

Uitgegeven Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen zijn winstrechten van de onderliggende aandelen. Dit kan betekenen dat iemand anders dan de aandeelhouder(s) ook recht heeft op winstdeling binnen de BV. Als er certificaten zijn uitgegeven dan kan er geen algemene vergadering van een BV buiten een vergadering worden gehouden.

Verpanding van uw aandelen

In vele gevallen zijn de aandelen als onderpand gebruikt (zoals een huis onderpand is voor een hypotheek) voor het aangaan van een lening . Dit heeft u (als het goed is) middels een notariële akte vastgelegd bij een notaris. Voordat u de BV opheft dient u contact op te nemen met de pandhouder om het pandrecht te beëindigen. Kan het om een bepaalde redenen niet beëindigd worden , dient u medewerking te vragen aan de pandhouder voor de opheffing. Daarna kan er worden opgeheven.

Vruchtgebruik op de aandelen

Wanneer er vruchtgebruik op de aandelen rust betekent dit dat een ander (rechts)persoon ook de economische “vruchten plukt” die aan de aandelen zijn verbonden.. Dit betekent op zijn beurt dat een Besloten Vennootschap niet kan worden opgeheven zonder instemming van deze (rechts)persoon.

Lopende contracten

Voordat u uw BV kunt uitschrijven moeten alle lopende contracten worden opgezegd. Bedenk dat u vaak meer contracten heeft dan u op het eerste moment denkt. Telefoon, online tools, internetverbinding, servicecontracten, bank, gas, water, licht, hosting en domeinnamen? Ga goed na welke contracten u allemaal heeft zodat u niet voor onverwachte incassokosten komt te staan en zeg deze abonnementen op met inbegrip van de juiste termijnen.

De stamrecht BV

Hebt u een stamrecht BV, dan dient u rekening te houden met het aanwezige stamrecht ofwel het geld dat u in het verleden middels een gouden handdruk of op een andere manier hebt verkregen. Op het moment van uitschrijven dient u belasting te betalen over het gehele bedrag. Als u het vermogen uitkeert. U kunt ook het vermogen in een bankspaarregeling onderbrengen mocht u meer rendement willen behalen. Hebt u het vermogen in de afgelopen jaren uitgegeven maar nooit belasting betaald? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de Belastingdienst alvorens de BV op te heffen.

De pensioen BV

Bij een pensioen BV moet u rekening houden met het opgebouwde pensioen dat in de BV zit. Ook hier geldt dat er speciale regels zijn rondom het uitkeren van het opgebouwde bedrag en de belasting die er over betaald moet worden. Vaak moet het geld worden ondergebracht in een pensioenfonds.

De Kamer van Koophandel

U dient bij het uitschrijven van uw BV rekening te houden met de kamer van Koophandel in zoverre dat u de besloten vennootschap na opheffing dient uit te schrijven. Communicatie met de KvK en de uitschrijving zit altijd bij de dienstverlening van opheffen-bv.nl inbegrepen.

De Belastingdienst

Nadat de BV is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, wordt de Belastingdienst automatisch op de hoogte gebracht van de ontbinding. Het enige dat u hoeft te doen is wachten op een bericht van de fiscus. Wel dient u nog een laatste VPB aangifte te doen. De laatste aangifte kan uitschrijven-bv ook voor u verzorgen.

De VPB aangifte

De laatste stap is dat , u bij het uitschrijven van uw BV altijd nog een laatste VPB aangifte dient te doen over het jaar waarin u de BV opheft. De laatste aangifte kan uitschrijven-bv ook voor u verzorgen.

Om die reden raden wij altijd aan om voor de 31ste december de BV op te heffen zodat u niet over het komende jaar nóg een VPB aangifte moet doen. U hoeft geen jaarrekening meer te deponeren in het jaar dat u opheft.

Heeft u aan de hand van de bovengenoemde 13 punten vragen of mist u toch echt een onderdeel? Plaats dan hieronder een opmerking of neem contact met ons op.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.