BV opheffen: 13 zaken waar je rekening mee moet houden.

Een BV opheffen lijkt eenvoudig maar dat is het niet. Het is veel meer dan een formulier invullen en opsturen naar de Kamer van Koophandel waarin je aangeeft te willen stoppen. Bij het opheffen van een besloten vennootschap ben je aan regels en wetten gebonden die niet alleen jou maar ook je mede-ondernemers beschermen. We hebben hieronder voor jou de 13 belangrijkste zaken op een rij gezet waar je rekening mee dient te houden wanneer je een bv ontbindt. De 13 punten zijn kort toegelicht en geven duidelijkheid over welke zaken je moet oplossen. Zo wordt een BV opheffen stapsgewijs overzichtelijker voor je.

Heeft u vragen? Plaats deze dan onderaan deze blog of bel naar 020 – 310 90 80

Uw BV opheffen?
Alles vandaag geregeld.

Beoordeeld met een 9.4
op Google reviews


Ga direct naar:


1. Wat heb je allemaal nodig voor het opheffen van je BV?

Ter voorbereiding raden wij altijd aan de oprichtingsakte erbij te pakken en te controleren wie de aandeelhouder van de BV is. Wanneer je DGA bent is dit uiteraard logisch maar met meerdere aandeelhouders kan er onduidelijkheid ontstaan. Alleen de personen die zijn aangemerkt als de bestuurder van een BV zijn bij machte om deze ook op te heffen. Dit gebeurt veelal tijdens een aandeelhoudersvergadering middels een besluit tot ontbinding van de BV. Het opheffen van een Besloten Vennootschap kan ook buiten de vergadering plaatsvinden. Andere zaken die u nodig heeft zijn een geldig paspoort, formulier 17a van de kamer van koophandel en een pen om een handtekening mee te zetten.

2. Staan er nog activa op de balans?

Als er nog activa op de balans staan van uw BV dan is het niet mogelijk uw BV op te heffen middels een versnelde liquidatie of turboliquidatie. Eerst dient de activazijde van de balans van de BV op nul te worden gezet alvorens over te kunnen gaan tot een aandeelhoudersvergadering waarin tot ontbinding wordt besloten. Denk bij activa bijvoorbeeld aan machines, voorraad, vorderingen en/of inventaris. Als er nog activa op de balans dan moeten deze eerst worden verkocht of afgeschreven. De overgebleven liquide middelen kunt u vervolgens uitkeren middels een uitkeringsbesluit.

Heeft u activa in de vorm van een huis of onroerend goed op de balans staan? Dan dient u ook deze te over te dragen of te verkopen. Een notaris kan u in dit geval het beste helpen.

Geen activa op uw balans? Bekijk hier of u vandaag kunt opheffen.

3. Staan er nog passiva op de balans?

Staan er nog passiva op uw balans? Ook dan is het nog niet aan te raden om over te gaan tot een turboliquidatie. Als er passiva op de balans staan betekent dat in de meeste gevallen dat er nog schulden zijn. Vaak zijn dit schulden aan de belastingdienst, aan uzelf of aan leveranciers. Wilt u in aanmerking komen voor een turboliquidatie, dan is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de schulden worden betaald, kwijtgescholden of dat u een betalingsregeling aangaat. Kwijtschelden kan middels een kwijtscheldingsovereenkomst, dit gebeurt vaak wanneer en schulden aan privé zijn.

Bent u niet zeker of er nog schulden open staan, dan heeft u de mogelijkheid op te heffen middels een liquidatie. Dit proces duurt langer en geeft schuldeisers de mogelijkheid om gelden te innen. Wanneer zij dit niet doen binnen na een wachttermijn van 2 maanden, dan kunt u de BV opheffen.

4. Werknemers

Als u in het verleden werknemers in dienst heeft gehad dient u ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten zijn beëindigd. Zijn er nog lopende contracten met medewerkers. Dan dient u deze af te kopen of een regeling te treffen alvorens u kunt overgaan tot het (turbo)liquideren van uw onderneming.

Bent u enig aandeelhouder? Dan hoeft u zich over werknemers geen zorgen te maken.

5. Uitgegeven Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen zijn winstrechten van de onderliggende aandelen. Als er certificaten zijn uitgegeven dan kan er geen algemene vergadering van een BV buiten een vergadering worden gehouden.

6. Verpanding van uw aandelen

Het verpanden van aandelen aan bijvoorbeeld de bank kan er in het verleden voor gezorgd hebben dat uw BV meer financiële lucht kreeg. Dit heeft u (als het goed is) middels een notariële akte vastgelegd bij een notaris. Voordat u de BV opheft dient u contact op te nemen met de pandhouder om het pandrecht te beëindigen. Als dit niet kan, dient u medewerking te vragen aan de pandhouder voor de opheffing. Daarna kan er worden opgeheven.

7. Vruchtgebruik op de aandelen

Wanneer er vruchtgebruik op de aandelen rust betekent dit dat een ander (rechts)persoon ook de economische “vruchten plukt” die aan de aandelen zijn verbonden zijn. Dit betekent op zijn beurt dat een Besloten Vennootschap niet kan worden opgeheven zonder instemming van deze (rechts)persoon.

8. Lopende contracten

Voordat u uw BV kunt opheffen moeten alle lopende contracten worden opgezegd. Bedenk dat u vaak meer contracten heeft dan u op het eerste moment denkt. Telefoon, online tools, internetverbinding, servicecontracten, bank, gas, water, licht, hosting en domeinnamen? Ga goed na welke contracten u allemaal heeft zodat u niet voor onverwachte incassokosten komt te staan en zeg deze abonnementen op met inbegrip van de juiste termijnen.

9. De stamrecht BV

Hebt u een stamrecht BV, dan dient u rekening te houden met het aanwezige stamrecht ofwel het geld dat u in het verleden middels een gouden handdruk of op een andere manier hebt verkregen. Op het moment van opheffen dient u belasting te betalen over het gehele bedrag. Hebt u het vermogen in de afgelopen jaren uitgegeven maar nooit belasting betaald? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de Belastingdienst alvorens de BV op te heffen.

10. De pensioen BV

Bij een pensioen BV moet u rekening houden met het opgebouwde pensioen dat in de BV zit. Ook hier geldt dat er speciale regels zijn rondom het uitkeren van het opgebouwde bedrag en de belasting die er over betaald moet worden. Vaak moet het geld worden ondergebracht in een pensioenfonds.

11. De Kamer van Koophandel

U dient bij het opheffen van uw BV rekening te houden met de kamer van Koophandel in zoverre dat u de besloten vennootschap na opheffing dient uit te schrijven. Communicatie met de KvK en de uitschrijving zit altijd bij de dienstverlening van opheffen-bv.nl inbegrepen.

12. De Belastingdienst

Nadat de BV is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, wordt de Belastingdienst automatisch op de hoogte gebracht van de ontbinding. Het enige dat u hoeft te doen is wachten op een bericht van de fiscus. Wel dient u nog een laatste VPB aangifte te doen.

13. De VPB aangifte

Last but not least, u dient bij het opheffen van uw BV altijd nog een laatste VPB aangifte te doen over het jaar waarin u de BV opheft. Om die reden raden wij altijd aan om voor de 31ste december de BV op te heffen zodat u niet over het komende jaar nóg een VPB aangifte moet doen. U hoeft geen jaarrekening meer te deponeren in het jaar dat u opheft. Meer informatie over de VPB aangifte? Neem dan contact met ons op.

Heeft u aan de hand van de bovengenoemde 13 punten vragen of mist u toch echt een onderdeel? Neem dan hieronder contact met ons op.

Wij bellen u terug.

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.