november 21, 2017

Waarom een BV opheffen met schulden mogelijk is!

Oscar

Oprichter/Eigenaar

bv opheffen met schulden

let op! De nieuwe wet ’transparantie turboliquidatie’ zal in de 2e helft van 2023 zijn intrede doen. Dit maakt het ontbinden van een BV met schulden stukken lastiger.

Menig ondernemer vraagt aan ons wat de mogelijkheden zijn om een BV op te heffen waar nog schulden in zitten. Om duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden is het verstandig om na te gaan welke gevolgen een liquidatie heeft wanneer er nog verplichtingen zijn. In veel gevallen is een (turbo)liquidatie gewoon mogelijk maar is er een aantal voorwaarden en risico’s aan verbonden waar het bestuur rekening mee dient te houden.

Direct uw BV met schulden ontbinden?

Met schulden opheffen kan wel degelijk. Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Direct opheffen Maak een afspraak

Normaliter heeft een besloten vennootschap met een negatief eigen vermogen in de vorm van een schuld twee opties wanneer het bestuur besluit tot opheffen. De BV kan failliet worden verklaard met alle gevolgen van dien óf je kan de BV ontbinden middels een (turbo)liquidatie. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs zo dat de rechtbank zal oordelen dat een turboliquidatie een betere optie is dan een faillisement.

Welke vormen van schuld zijn er?

Kijkend naar de balans van een BV zien wij meestal drie soorten lasten die een belemmering vormen om tot een turboliquidatie over te gaan. Dit zijn schulden aan privé, schulden aan derden en schulden aan de belastingdienst.

Aan privé

Schulden aan privé komen voor wanneer de besloten vennootschap geld leent van een natuurlijk persoon. Dit is in de meeste gevallen de DGA of één van de aandeelhouders. Dit vormt in vrijwel geen enkele situatie een probleem als het gaat om het opheffen van een bv.

Het is aan te raden om een kwijtscheldingsovereenkomst op te stellen waarmee juridisch vast komt te liggen dat de schuld wordt kwijtgescholden. Dit voorkomt mogelijke problemen indien later de BV alsnog failliet zou worden verklaard.

Aan derden

Schulden aan derden zijn er in vele soorten en maten. Van leningen bij een bank tot openstaande facturen bij leveranciers, telefoonabonnementen of huurcontracten. Hier geldt dat je een BV kan turboliquideren maar om problemen met deze schuldeisers te voorkomen, verdient het de aanbeveling om hen de situatie voor te leggen. Het beste zou zijn om met deze schuldeisers een betalingsregeling overeen te komen, waarbij je alle schuldeisers gelijk behandelt. Mocht dit niet lukken dan kan je alsnog een turboliquidatie procedure volgen, maar let wel dat schuldeisers je mogelijk aansprakelijk kunnen stellen bij onbehoorlijk bestuur en indien de BV selectieve betalingen heeft verricht aan schuldeisers. Een turboliquidatie verdient de voorkeur boven het aanvragen van een eigen faillissement. De rechtbank ontmoedigt zelfs het aanvragen van een eigen faillissement wanneer er geen baten zijn in de BV, jij kan dan zelfs aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van de curator indien jij geen baten hebt, jij had dan immers een turbo-liquidatie moeten volgen. Het is dus heel belangrijk bij een turbo-liquidatie dat er geen baten of bezittingen in de BV zitten danwel een verwachte bate.

Opheffen zonder het bespreken van jouw situatie met jouw schuldeisers kan, maar brengt dus de nodige risico’s met zich mee. Ook kan de rechtbank, wanneer na de ontbinding van een B.V. blijkt dat er nog openstaande schulden zijn die niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke vereffening, op verzoek van een schuldeiser bepalen tot een heropening van de vereffening van de BV. In dit geval ben je veelal veel verder van huis en stijgen de kosten van een ontbinding aanzienlijk. Schuldeisers kunnen ook na een ontbinding het faillissement van jouw BV verzoeken bij de rechtbank.

Tip: let ook op dat je de jaarrekeningen van de BV op tijd hebt gedeponeerd, dit voorkomt ellende bij een eventueel faillissement, vanwege het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur bij het niet tijdig of niet deponeren van jouw jaarrekeningen.

Een manier om er zekerder (niet zeker!) van te zijn om een gang naar de rechter van schuldeisers te voorkomen, is door in plaats van een turboliquidatie een normale liquidatie procedure in gang te zetten. Hiermee hebben belanghebbenden en schuldeisers 2 maanden de tijd (verzet termijn) om zich te melden als het gaat om de vereffening. Na deze periode kan de BV worden opgeheven en zal de rechtbank milder zijn in zijn oordeel wanneer schuldeisers zich alsnog melden na deze twee maanden.

Aan de Belastingdienst

Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker. Bij schulden aan de Belastingdienst geldt dat je je BV alsnog kan opheffen. In sommige gevallen is de Belastingdienst bereid om een schikking te treffen. De Belastingdienst benaderen om te kijken of ze bereid zijn te schikken kan uiteraard altijd.

Mag ik mijn bv liquideren als ik een schuld heb?

Op deze vraag kunnen we een kort antwoord geven: ja. Maar let op, schulden zijn niet voor niets schulden en verdwijnen niet vanzelf. Ook na de ontbinding van een BV blijft de mogelijkheid van bestuursaansprakelijkheid bestaan en wordt onbehoorlijk bestuur bestraft. Wil je er zeker van zijn dan jouw BV op een juiste manier wordt ontbonden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Je BV online opheffen, klik dan hier. Vragen of opmerkingen? Laat hieronder een bericht achter!

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

beoordeeld met een 9.4

Weet vandaag nog of u kunt opheffen!

Vul de gratis checklist in en krijg binnen enkele minuten de uitslag of u direct kunt ontbinden.

Direct uw BV ontbinden?

Bekijk of uw BV geschikt is om direct te ontbinden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar meer informatie rondom het opheffen van een BV? Bekijk dan onze blog. Hier vindt u waardevolle informatie over het beëindigen van uw Besloten vennootschap of stichting.