Menig ondernemer vraagt aan ons wat de mogelijkheden zijn om een BV op te heffen waar nog schulden in zitten. Om duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden is het verstandig om na te gaan welke gevolgen een liquidatie heeft wanneer er nog verplichtingen zijn. In veel gevallen is een (turbo)liquidatie gewoon mogelijk maar is er een aantal voorwaarden en risico’s aan verbonden waar het bestuur rekening mee dient te houden.

Normaliter heeft een besloten vennootschap met een negatief eigen vermogen in de vorm van een schuld twee opties wanneer het bestuur besluit tot opheffen. De BV kan failliet worden verklaard met alle gevolgen van dien óf je kan de BV ontbinden middels een (turbo)liquidatie. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs zo dat de rechtbank zal oordelen dat een turboliquidatie een betere optie is dan een faillisement.

Welke vormen van schuld zijn er?

Kijkend naar de balans van een BV zien wij meestal drie soorten lasten die een belemmering vormen om tot een turboliquidatie over te gaan. Dit zijn schulden aan privé, schulden aan derden en schulden aan de belastingdienst.

Aan privé

Schulden aan privé komen voor wanneer de besloten vennootschap geld leent van een natuurlijk persoon. Dit is in de meeste gevallen de DGA of één van de aandeelhouders. Dit vormt in vrijwel geen enkele situatie een probleem als het gaat om het opheffen van een bv.

Van belang is dat er een kwijtscheldingsovereenkomst wordt opgesteld waarmee juridisch vast komt te liggen dat de schuld wordt kwijtgescholden. Beide partijen dienen deze overeenkomst te tekenen.

Aan derden

Schulden aan derden zijn er in vele soorten en maten. Van leningen bij een bank tot openstaande facturen bij leveranciers, telefoonabonnementen of huurcontracten. Hier geldt dat je een BV kan turboliquideren mits alle partijen overeenkomen dat dit de juiste weg is. De schuldeisers dienen dan in te stemmen met het voortzetten van de vereffening buiten faillissement.

Opheffen zonder deze instemming kan, maar brengt de nodige risico’s met zich mee. Wanneer na de ontbinding van een B.V. blijkt dat er nog openstaande schulden zijn die niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke vereffening, dan kan de rechter op verzoek van de belanghebbenden bepalen dat de vereffening dient te worden heropend. In dit geval ben je veelal veel verder van huis en stijgen de kosten van een ontbinding aanzienlijk.

Een manier om er zekerder (niet zeker!) van te zijn dat er geen schuldeisers meer zijn, is door in plaats van een turboliquidatie een liquidatie in gang te zetten. Hiermee hebben belanghebbenden en schuldeisers 2 maanden de tijd om zich te melden als het gaat om de vereffening. Na deze periode kan de BV worden opgeheven en zal de rechtbank milder zijn in zijn oordeel wanneer schuldeisers zich alsnog melden.

Aan de Belastingdienst

Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker. Bij schulden aan de Belastingdienst geldt dat je kan opheffen. In sommige gevallen is de Belastingdienst bereid om een schikking te treffen. De Belastingdienst benaderen om te kijken of ze bereid zijn te schikken kan uiteraard altijd.

Mag ik mijn bv opheffen als ik een schuld heb?

Op deze vraag kunnen we een kort antwoord geven: ja. Maar let op, schulden zijn niet voor niets schulden en verdwijnen niet vanzelf. Ook na de ontbinding van een BV blijft de bestuursaansprakelijkheid bestaan en wordt foutief handelen bestraft. Wil je er zeker van zijn dan jouw BV op een juiste manier wordt ontbonden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Je BV online opheffen, klik dan hier. Vragen of opmerkingen? Laat hieronder een bericht achter!