Waarom een BV opheffen met schulden mogelijk is!

Waarom een BV opheffen met schulden mogelijk is!

Menig ondernemer vraagt aan ons wat de mogelijkheden zijn om een BV op te heffen waar nog schulden in zitten. Om duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden is het verstandig om na te gaan welke gevolgen een liquidatie heeft wanneer er nog verplichtingen zijn. In...
Vaststellen jaarrekening besloten vennootschap

Vaststellen jaarrekening besloten vennootschap

Na afloop van ieder financieel jaar dient een BV een jaarrekening op te stellen en deze te laten vaststellen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap. Je kan nu heel eenvoudig je jaarrekening online vaststellen. Bekijk hier onze...
Case Study: het stappenplan voor een liquidatie

Case Study: het stappenplan voor een liquidatie

Waarom nog een BV structuur? We vroegen een van onze klanten de weg die hij bewandeld had om meerdere BV’s op te heffen in zijn eigen woorden te beschrijven. We zien bij veel van onze klanten dat er een of twee BV’s zijn opgezet in de vorm van een holding en...